Storytelling

Povestea Sufletelor Pereche- facerea

La începuturi, înainte să fie născută Lumina, Întunericul domnea pretutindeni, iar Tatăl se odihnea în dânsul. Fii Tatălui şi perechile de Suflete Nemuritoare existau fără a exista încă, cu toţii odihnindu-se în Tată, iar când sosi Clipa, Tatăl îşi eliberă Suflarea şi toate care sălăşluiau nenăscute întrânsul fură născute, la fel cum şi Lumina fu născută din Întuneric.

Fii şi-au ocupat locul în Ceruri, alături de Tată, fiind, fiecare dintre ei, trăsături născute şi absolute ale Acestuia, dar şi Păstrătorii acestora, veghind la oglindirea lor pe Pământ. Perechile de Suflete Nemuritoare locuiau si ele în Ceruri, alături de Tată şi de Fii, iar fiecare pereche era, în fapt, un singur Suflet, la un capăt Bărbat şi la celălalt Femeie. Tatăl, în înţelepciunea sa, a făurit fiecare Suflet ca pe o bucată de Cer, iar în fiecare bucată se oglindea Cerul întreg şi apoi a născut Sufletele toate pe Pământ, vărsându-le în trupuri de lut, rupând Sufletul, perechea în două, punând capătul care era Bărbat întrun trup şi pe cel care era Femeie în altul. Astfel, bucata de Cer era ruptă şi ascunsă în două trupuri, iar atata vreme cât trăia trupul, Bărbatul şi Femeia trebuiau să se găsească, să se reunească şi din uniunea lor să refacă bucata de Cer ce fusese ruptă şi să o reverse întrun alt trup de lut ce se năştea din trupurile lor împreunate, născând astfel, asemeni Tatălui, un nou Pământ însufleţit. Aceasta era Legea pe  care o urmau perechile de Suflete Nemuritoare născute în trupuri pe Pământ, uitând treptat, cu fiecare naştere, de Tată şi de Nemurirea lor, în timp ce Tatăl le privea blând din Ceruri, aşteptând Clipa în care, amintindu-şi se vor întoarce la El.

Între perechile de Suflete Nemuritoare se aflau şi Ei Doi, Unul şi Una, Bărbat şi Femeie, un singur Suflet, pe care Tatăl, când l-a născut în trupuri a rupt mai aproape din capătul care era Bărbat şi l-a pus în trup, lăsând mai mult din Suflet capătului care era Femeie, punându-l şi pe el în alt trup şi le-a dat drumul în Lume. În primele trei vieţi în trupurile de lut, Unul şi Una s-au găsit, s-au reunit şi au refăcut bucata de Cer, revărsând-o apoi în trupurile născute din ei, astfel împlinindu-şi menirea cu care au fost puşi pe Pământ, respectând Legea şi exemplul Tatălui.

În cea de-a patra viaţa în trupuri de lut, Unul şi Una au început să uite unul de altul şi, fără a se mai putea recunoşte s-au unit cu un alţi Bărbaţi şi alte Femei, încercând de fiecare dată, fără izbândă, să reunească Sufletul, născând sau nu noi trupuri de lut şi mergând mereu mai departe, căutându-se fără încetare până la sfârşitul Vieţii. În cea de-a cincea şi a şasea viaţă pe Pământ, Unul şi Una au avut aceeaşi Soartă, au trăit fără să se recunoască, fără să se găsească. Pentru a umple golul şi a alina durerea, Una a revărsat iubirea sa pentru Unul negăsit către alte Suflete suferinde, pe care, iubidu-le, le-a vindecat, în timp ce Unul s-a afundat în cunoaştere, săpând adânc, din ce în ce mai adânc, până a reuşit vadă începuturile când Întunericul domnea pretutindeni.

Vieţile trăite separat şi încercările nereuşite de a se găsi au lăsat urme grele pe Sufletul rupt, făcând şi mai dificilă reamintirea şi recunoaşterea, având fiecare bucata de Suflet brăzdată, rănită, nesănătos oblojită. Unul şi Una căutau neîncetat, însă căutarea lor devenise asemeni celui care orb fiind încearcă să îşi găsească drumul spre casă.

Viaţa a 6-a este gata şi Pământul le înghite trupurile de lut neunite, negăsite. S-a deschis Cerul să primească bucătile de Suflet şi s-a deschis iar, când Vremea a venit, pentru a le pune în alte trupuri de lut. Viaţa a 7-a a început, Unul şi Una sunt separaţi, dar mai aproape.

Viaţa ţeşe Firul

Unul şi Una păşesc în urmă-i

Firul le uneşte paşii

Unul şi Una se întâlnesc

 

Viaţa se opreşte din ţeut

Unul şi Una se privesc

Firul se vede în ochii lor

Unul şi Una se iubesc

 

Viaţa ţese Firul

Unul şi Una păşesc împreună

Firul îi înconjoară

Unul şi Una zămislesc

 

Viaţa ţese Firul

Unul şi Una păşesc împreună

Firul s-a sfârşit

Cerul şi Pământul se deschid

 

Cerul primeşte, Pământul înghite

Cerul şi Pământul se deschid

Cerul trimite, Pământul primeşte.

 

text si foto: Crina Radu

 

 

 

~*~

One Trackback to “Storytelling”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: